Updating Basket....

Sign In
0 Items

BASKET SUMMARY

There are currently no items added to the basket
Sign In
0 Items

BASKET SUMMARY

There are currently no items added to the basket

Diwinyddiaeth Paul

Gan Gynnwys Sylw Arbennig i'w Ddehonglwyr Cymreig

Diwinyddiaeth Paul

Gan Gynnwys Sylw Arbennig i'w Ddehonglwyr Cymreig

This item is available to order.
Please allow 2-3 weeks for delivery.

Paperback / softback

£17.99

Publisher: University of Wales Press
ISBN: 9781786835321
Number of Pages: 240
Published: 15/04/2020
Width: 13.8 cm
Height: 21.6 cm
Cyflwynir yn y gyfrol hon holl syniadaeth athrawiaethol yr Apostol Paul a'i gefndir meddyliol mewn un bennod ar ddeg, ynghyd a swmp y farn ysgolheigaidd ddiweddaraf ar y pwnc. Trafodir perthynas yr Apostol a Iesu; cefndir syniadol Paul; natur ei droeedigaeth a'i alwad apostolaidd, a'i ddealltwriaeth o natur y ddeddf Iddewig; ei syniadaeth am iachawdwriaeth a Pherson Crist; ei ddealltwriaeth o natur y bod dynol a gwaith yr Ysbryd ynddo ac arno; dysgeidiaeth foesegol yr Apostol; ei syniadaeth am yr eglwys; ei farn am eschatoleg a'r 'Pethau Diwethaf'; a thrafodaeth ar gyfraniad y llythyrau yr amheir gan rai mai Paul oedd eu hawdur. Mae'r gyfrol yn unigryw fel yr ymdriniaeth lwyraf eto yn y Gymraeg ar y maes hwn; mae'n amlygu hefyd gyfraniad ysgolheigion o Gymry, yn arbennig C. H. Dodd a W. D. Davies, dau ysgolhaig Cymreig byd-eang eu dylanwad, i astudiaethau Paulaidd.

John Tudno Williams

Gweinidog gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw John Tudno Williams. Bu'n darlithio ym meysydd yr Hen Destament a'r Testament Newydd yn y Coleg Diwinddol Unedig, Aberystwyth, am gyfnod helaeth, ac mae'n awdur esboniadau ar dri o lythyrau'r Apostol Paul. Bu'n Llywydd Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru a Lloegr 1990-1.

Friends Scheme

Our online book club offers discounts on hundreds of titles...